• +45 86 82 37 88
  • Telefontid mandag: 8 - 17 tirsdag-fredag: 8 - 15
  • Ekspeditionstid mandag: 10 - 17 tirsdag-fredag: 10 - 15

Nybyggeri og renoveringer

Følg med i nybyggeri og de igang værende projekter i Arbejdernes Byggeforening med status for forløb og opstart. 

For at sikre tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre projekter i alle boligorganisationens afdelinger foretages der løbende prioritering af projekter i forhold til, hvornår de kan gennemføres. Selvom det er besluttet på et afdelingsmøde, at der skal arbejdes med sagen, kan der derfor godt gå noget tid, før projektet går i gang afhængig af, hvor mange projekter der er i gang i alle afdelingerne. 

Vi gør opmærksom på, at vi har mange projekter i afdelingerne i øjeblikket. Vi forventer, at tidspunkter for udførelse vil være klar i halvår af 2019.


Projekter der er under planlægning

Afd. 8 - Vestre Ringvej 16-18: Etablering af altaner (Udførelsestidspunkt er under afklaring)

Afd. 13 - Langelinie, Jyllandsgade, Nylandsvej: Renovering af badeværelser (Udførelsestidspunkt er under afklaring)

Afd. 14 - Nylandsvej/Ravnholtvej: Udskiftning af vinduer, døre og tag (Der indkaldes til orienteringsmøde i foråret 2019)

Afd. 20 - Arendalsvej 302-422: Renovering af køkkener- Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde 19.02.2019 kl. 19

Afd. 21 - Arendalsvej 301-421: Renovering af køkkener (Udførelsestidspunkt er under afklaring)

Afd. 22 - Tulipanvej 9-11: Renovering af køkkener (Udførelsestidspunkt er under afklaring)

Afd. 23 - Tulipanvej 14-96: Renovering af badeværelser (Udførelsestidspunkt er under afklaring)

Afd. 24 - Rosengade 1 A-L: Tilbygning til cykelskur (Udførelsestidspunkt er under afklaring)

Afd. 25 - Kejlstrupvej 101-233: Renovering af køkkener (Udførelsestidspunkt er under afklaring)

Afd. 30 - Sandvejen 50: Renovering af køkkener (Udførelsestidspunkt er under afklaring)

Afd. 32 - Bomholts Plads/Gård: Renovering af køkkener (Udførelsestidspunkt er under afklaring)

Afd. 43 - Skægkær Banevej 15-41/20-30: Renovering af køkkener (Udførelsestidspunkt er under afklaring)

Afd. 45 - Bredhøjvej/Brokbjergvej: Etablering af carporte (Ekstraordinært afdelingsmøde i 2018)

Afd. 50 - Nørretorv 10-12: Etablering af vinduer i gavle (Udførelsestidspunkt er under afklaring)

Afd. 56 - Tulipanvej 1: Kollektiv udskiftning af hvidevarer, komfur/køleskabe m.v. (Sagsbehandling opstartes i 2019)

Afd. 62 - Tusindfryd: Overdækning ved indgangsdør (Udførelsestidspunkt er under afklaring)


Projekter der er godkendt på afdelingsmøde, men afventer udbud og myndigheds behandling m.v.

Afd. 6 - Kejlstrupvej 7-13: Etablering af ny vejadgang til afdelingen.

Afd. 7 - Højtoftevej/Nylandsvej: Udskiftning af vinduer, døre, tag og opgange. 

Afd. 50 - Nørretorv 10-12: Etablering af ny vejadgang til afdelingen samt renovering af gårdareal


Igangværende projekter

Afd. 9 - Nylandsvej/Kærshøjvej/Ndr. Ringvej: Udskiftning af hoveddøre og låsesystem.


Helhedsplaner

Arbejdernes Byggeforening arbejder på at gennemføre flere projekter med helhedsplaner i flere af vores afdelinger. Helhedsplaner er kort fortalt en gennemgribende renovering af afdelingerne/boligerne med støtte fra Landsbyggefonden. 

Når Landsbyggefonden har givet tilsagn om økonomisk støtte, arbejdes der videre med projektet, endelig godkendelse af beboerne i afdelingerne og udbud. Det kan derfor ikke forventes, at renoveringen gennemføres samme år, som der gives tilsagn. 

De berørte afdelinger er følgende:

  • Afd. 2 - Ringgården - Forventet økonomisk tilsagn fra Landsbyggefonden i år 2021 eller senere
  • Afd. 5 – Herholtsvej/Borgergade - Forventet økonomisk tilsagn fra Landsbyggefonden i år 2018
  • Afd. 6 – Kejlstrupvej 7-13 - Forventet økonomisk tilsagn fra Landsbyggefonden i år 2019
  • Afd. 10 – Færgegården -Forventet økonomisk tilsagn fra Landsbyggefonden i år 2021 eller senere
  • Afd. 19 – Langelinie 1-11 - Forventet økonomisk tilsagn fra Landsbyggefonden i år 2021 eller senere

 Arbejdernes Byggeforening arbejder ligeledes på at gennemføre flere projekter med helhedsplaner, som primært omfatter byggeskader.

  • Afd. 15 – Bregnevej, Lavendelvej, Violvej, Valmuevej - Forventet økonomisk tilsagn fra Landsbyggefonden i år 2020/2021 eller senere
  • Afd. 20 – Arendalsvej 302-422 - Forventet økonomisk tilsagn fra Landsbyggefonden i år 2021 eller senere
  • Afd. 21 – Arendalsvej 301-421 - Forventet økonomisk tilsagn fra Landsbyggefonden i år 2021 eller senere

Der tages forbehold for ændringer i de forventede tilsagnsår.  

Landsbyggefonden foretog besigtigelse af afdeling 5, 6 og 15 mandag den 19. maj 2015.

Landsbyggefonden foretog besigtigelse af afdeling 20 og 21 tirsdag den 1. september 2015.

Landsbyggefonden foretog besigtigelse af afdeling 2 og 19 torsdag den 17. marts 2016.

 

Nybyggeri

Der p.t. ingen projekter med nybyggeri.

Til tops