• +45 86 82 37 88
  • Telefontid mandag: 8 - 17 tirsdag-fredag: 8 - 15
  • Ekspeditionstid mandag: 10 - 17 tirsdag-fredag: 10 - 15

Forbrug - vand, varme og el

Forbrugsregnskaber

Forbrug af fjernvarme afregnes individuelt med den enkelte beboer. Nogle lejligheder har også individuel afregning af vandforbrug. I de fleste afdelinger er det Brunata, der står for at udarbejde forbrugsregnskaberne. 

Din varme-/vandregning betales aconto hver måned. Det betyder, at du betaler et beløb, som vurderes at kunne dække dit gennemsnitlige månedlige forbrug. Forbrugsregnskabet gøres op en gang om året og regnskabsperioden følger kalenderåret. Overskud eller underskud afregnes med huslejeopkrævningen for april måned året efter. 

Dit forbrug af el/gas afregnes direkte til den leverandør, du har valgt. Leverandøren udarbejder det årlige forbrugsregnskab direkte til dig.

Forbrug er en pengepligtig ydelse og misligholder du din betalingsforpligtigelse, kan lejemålet ophæves. 

 

Aflæsning af målere

De fleste afdelinger får fjernaflæst deres målere. Dette betyder, at Brunata ikke skal have adgang til din lejlighed for at lave årsaflæsningen. 

Brunata skal dog stadig have adgang i nedenstående afdelinger efter følgende tidsplan: 

Afdeling

Adresse

Udføres

1

Sølystvej 20-24/Lollandsgade 2-4

05.01.17 kl. 8-11

5

Borgergade 43/Herholtsvej 2-6          

05.01.17 kl. 9-12

6

Kejlstrupvej 7-13  

04.01.17 kl. 10-13

46

Skægkær Banevej 32-66, 70-72, 43-93

08.12.16 kl. 9-12


Ved uenighed om regnskabet

Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, har du 6 uger fra modtagelsen af regnskabet til at gøre indsigelse. Din indsigelse skal være skriftligt begrundet. Du kan benytte denne blanket: Blanket til indsigelse 

Indsigelsen behandles af Brunata, som laver en redegørelse til dig. Hvis der fortsat er uenighed om regnskabet, behandles indsigelsen i Beboerklagenævnte ved Silkeborg Kommune. Du skal betale gebyr for sagsbehandling til Beboerklagenævnet, hvis du ikke får ret i din indsigelse. 

Til tops